37894900_1372933579.jpg

Op adem komen in het Heuvelland, Valkenburg, Vaals, Gulpen.

Zuid-Limburg

Als jezelf aan den lijve ervaart wat het is om even op adem te komen, dan moet je haast wel in staat zijn een beleving te creëren waarin mensen tot rust en bezinning kunnen komen. Harrie de Reus was acht jaar lang predikant voor de Nederlandse Protestantse gemeente in Parijs. Nu toert hij op missie door het Heuvelland van Lim-burg.

Een ritje van Vaals naar Gulpen of binnendoor naar Valkenburg is anders dan kris-kras door een metropool van bijna catastrofale omvang en drukte. File op de Perip-hérique, roerige banlieues en welke dagelijkse verkeersinfarcten nog meer trotse-rend, nog te zwijgen over de talloze protestacties die druk Parijs dwarszitten. De pre-dikant is in Limburg op, misschien wel, ‘werkvakantie’ aangekomen. Hij heeft welis-waar een druk schema maar geen ‘urbanstress’. Hij voelt zich op z’n gemak in wat hij noemt “de prettige gemeente Heuvelland”. Die hij deelt met zijn collega in Maastricht, Piet van Renen.

 

37925300_1372933579.jpg 37941000_1372933579.jpg 37957700_1372933579.jpg

 

Informatie

Aangekomen als boven-Moerdijker en protestant in het hart van de rooms-katholieke samenleving als het ware in het hol van de leeuw. Als je heelhuids uit Parijs terug-keert, dan moet het Heuvelland te doen zijn. Bovendien ervaart de predikant zijn katholieke collega’s als coöperatief en hij heeft een bijzonder goede ver-standhouding met bijvoorbeeld de paters Redemtoristen in Wittem. Misschien wel voor de handliggend, want die paters zijn zin- en rustzoekers en helpen mensen in deze voornemens door hen gastvrijheid te bieden.

Gastvrijheid is ook een belangrijk thema in de protestantse gemeenschap in het Heuvelland. Een gemeenschap en predikant die zich naar buiten toe openen en naar buiten gericht werken. De gemeente wil een actieve, laagdrempelige en gastvrije gemeente zijn die in openheid: samen leeft, samen deelt en samen gelooft. Openen, voor de ‘eigen’ gemeenschap maar vooral ook voor de talloze passanten, toeristen, wandelaars in deze schitterende contreien. Mensen, die dat moment van rust of steun zoeken in geloof of een gesprek met geloofsgenoten of de predikant. Even naar de kerk, andere mensen en andere gedachten. “Laatst zei iemand, een toerist op zoek naar een moment van rust, tegen mij dat hij heerlijk op adem was gekomen.”

Drie kerken met een geheel eigen verhaal. Zo is er de Kloosterkerk aan de Ooster-weg in Valkenburg, een lichte, moderne ruimte in de kapel van het voormalig Fran-ciscanessenklooster uit 1886. In Gulpen staat de Toeristenkerk , een 70’ger-jaren kerk als met een multifunctioneel karakter: een zaal die 50 tot 300 mensen kan her-bergen, zodat in rustige perioden de gemeente er kan samenkomen, terwijl in het toeristenseizoen aan alle gasten ruimte geboden kan worden. Heel anders weer is het kerkje in Vaals uit 1671: een intiem en sfeervol gebouw waar kunst en cultuur bijna tastbaar zijn. Evenals de historie die er een was vang opvang en veiligheid bieden. Ooit gesticht door Akense protestanten die in daar hun geloof niet mochten belijden en zelfs ervoor werden vervolgd. 

Mensen kunnen de predikant aanspreken voor een persoonlijk gesprek, maar zijn ook uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek met de rest van de gemeente. El-kaar ontmoeten en samen het gesprek aan gaan en na een uitgebreide kop koffie vervolgt iedereen weer zijn weg, zijn leven. Oud en jong. Ook de jongste mensen uit de gemeente dragen bij aan dat samenzijn. Zij beleven dat gesprek dat met hen an-ders gevoerd wordt, bijvoorbeeld in de kindernevendiensten in Vaals en Gulpen waar ze ’n thema behandelen dat voor de volwassen in de viering aan bod komt. Ze maken er een lied bij of een tekening en tegen het eind van het samenzijn laten zij hun ouders zien en horen hoe zij met het onderwerp zijn omgegaan. Vieringen voor oud en jong.

Ontmoeting, een moment voor je zelf, rust, bezinning en onthaasting, daarvoor opent de predikant zichzelf en de deuren van zijn kerken in Valkenburg, Gulpen en Vaals. Iedereen is welkom en iedereen vindt er geloofsverwanten of mensen die naar bezinning en rust zoeken.

In Valkenburg, Gulpen en Vaals staan kerken waar je op adem kunt komen. In Val-kenburg iedere zondag, in Gulpen en Vaals afwisselend is er om 10:00 een viering.

Contact

Op de website www.maasheuvelland.nl is meer informatie te vinden over de ge-meente, haar activiteiten en de vieringen.
Predikant ds Harrie de Reus is te bereiken via dsdereus@ziggo.nl of 0620280345, of www.facebook.com/dsHarrieDeReus