10616300_1390569547.jpg

Echt-Susteren: Een plek vol leven en rust

Midden-Limburg

Sommige plekken op de wereld staan bol van de tegenstellingen. Zo ook Echt-Susteren. Hier is  Nederland op z’n smalst en uitgerekend op deze plek perst alle verkeer zich door  het vervoersoog van de naald van noord naar zuid. De A2, het spoor, de Maas en het Julianakanaal wedijveren om aan- en afvoer en tegelijkertijd wandel je door een groene omgeving binnen een uur van Duitsland door Nederland naar België. De combinatie tussen het drukke kruispunt en de groene oase van rust is opmerkelijk.  Zo opmerkelijk, dat de mensen die er leven zich niet eens meer van de luxe bewust zijn. Echt-Susteren is een plek waar alles drukte en ruimte op een aantal vierkante kilometers zijn samengebald. De perfecte uitvalsbasis voor de regio en ideaal om te bezinnen en te onthaasten.

‘Bright’ Room Gallery

De ‘Bright’ Room Gallery heeft een vaste collectie kunst van de kunstenaar/filosoof Adi Da Samraj. De kunst van Adi Da Samraj is geen spirituele kunst in de klassieke zin van het woord. Juist het tegenovergestelde: het is hedendaagse kunst die gebruik maakt van de meest geavanceerde digitale middelen. Het is spiritueel in de zin dat het je uitnodigt om te participeren in een ondeelbare werkelijkheid. Er worden ook lezingen en seminars gegeven over de kunst en de filisofie van Adi Da. 

Openingstijden:

Woensdag tot en met zaterdag 13.30 - 17.00 uur. Eerste zondag in de maand 13.00- 16.00 uur. Op andere tijden: op afspraak.

Annendaalderweg 10

6105 AT Maria Hoop

www.brightroomgallery.nl


Bezoekerscentrum ’t Stift

't Stift van Susteren gaat terug naar de stichting van een abdij in 714, later omgevormd tot een vrouwenklooster bestemd voor de middeleeuwse bovenlaag, het stift. Om het stift groeide een bescheiden stadje, dat voornamelijk op kloosterlingen en bedevaartgangers teerde. Pas in 1802 werd het Stift opgeheven. Van deze geschiedenis resteert alleen de voormalige Stiftskerk en de schatkamer, ondergebracht in een gebouw naast de vroeg-Romaanse abdijkerk van Susteren. 

10766300_1390569547.jpg 10866800_1390569547.jpg 10956100_1390569547.jpg

 

Informatie

De Sint-Amelbergabasiliek is een rooms-katholieke basiliek in Susteren. Het is een belangrijke bedevaartskerk waar iedere zeven jaar een heiligdomsvaart wordt gehouden. In de kerk bevindt zich het graf van de heilige Amelberga van Susteren.


Salvatorplein 2

6114 HE Susteren

www.amelbergakerk.nl


Beeldentuin Suëstra

Salvatorplein een plekje te vinden waar de sfeer van weleer nog tastbaar is. Aan de zuid-oostzijde van het plein ligt een klein paradijsje, verscholen in het groen. Via de voortuin van Vastrada betreed je een kleine stilteplek, doorkruist met wandelpaden. Hier voel je, onder het wakend oog van de Amelbergabasiliek, de culturele bloei van vroegere tijden. Daarom is dit kleine paradijsje een uitstekend decor voor een buitengalerij voor beelden en kunstwerken, subtiel verspreid in een natuurlijke en historische omgeving.

Op de Wallen

6114 HC Susteren

www.beeldentuinsuestra.nl

Stichting Edith Stein

De Stichting Dr. Edith Stein Echt nodigt u graag uit voor een bezoek aan ons archief in het 'Trefcentrum Edith Stein' in Echt, waar men uitvoerig geïnformeerd wordt over deze fascinerende heilige vrouw.

Wij wandelen met u de Edith Stein route en brengen o.a een bezoek aan de Sint Landricuskerk met het monument en drieluik, de originele koormantel, enkele relikwieën en twee gebrandschilderde ramen van Edith Stein, zo ook het karmelklooster, waar zij bijna 4 jaar verbleef.

Openingstijden 

Het Edith Stein Trefcentrum is elke 3e dinsdag van de maand open tussen 9.30 uur en 12.00 uur en eventueel op andere tijdstippen na overleg met onze secretaris Mw. J.Stassen- Muyrers.

Berkelaarsweg 27

6101 AV Echt

http://edithstein.nl/


Sint-Landricuskerk

De katholieke Sint-Landricuskerk is een van oorsprong romaanse kerk. Tot de vergroting en uitbreiding van de kerk in 1872 stond aan de westzijde nog de romaanse toren. Verschillende keren werd de kerk tot gotische hallenkerk in de 15e eeuw verbouwd/vergroot

Plats 15

6101 AP Echt

www.echtkerkelijk.nl

Abdij Lilbosch

De Abdij Lilbosch is een cisterciënzer abdij van de trappisten in het Nederlands-Limburgse Echt. De abdij voorziet grotendeels in haar levensonderhoud door een eigen boerderij (ruim 110 ha.: akkerbouw, scharrelvarkens, zoogkoeien en een imkerij). De landbouw en teelttechnieken zijn zo veel mogelijk biologisch. Naast het landbouwareaal heeft de abdij nog zo'n 30 ha. natuur in beheer.

Pepinusbrug 6

6102 RJ Echt

www.abdij-lilbosch.nl/home/


Beleefweekend voorjaar 2014

Heiligdomsvaart 2014•

  

Contact

Informatie: www.hetsmalstestukjenederland.nl

Tel: 0475 478478

Adres: Nieuwe Markt 55 te Echt